O štěstí

Každý člověk, který cvičí Taichi, nebo i necvičí :) by si měl vzít tato slova k srdci. Myslím, že by se všem vedlo lépe, kdyby se těmito zásadami řídili. I když je Taichi původem z Číny, a jeho kořeny jsou spjaty s Taoismem. Objevuje se zde samozřejmě i vliv Buddhismu a Konfucianismu. Tento text je ve svém základě společný pro každého.

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.

Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

- Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

- Jaký je smysl života ?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

- Proč nás pronásleduje neštěstí ?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.Ať bohatství není vaším prokletím.

- Jak přemoci neštěstí ?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

- Jak dosáhneme štěstí ?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní
jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti,
kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

- V čem je tajemství hojnosti ?
Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

- Jak žít ve světle ?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z temnoty v srdci.
Člověk je zárodek slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po světle.

-Jak dosáhnout harmonie ?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do světa něco nového.
Naplňte tělo láskou.
Staňte se energií lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

- Jaká je podstata reality ?
,Já“ je jméno věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?“, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :

Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Rozhovor o Tai chi

Rozhovor o cvičení Tai-chi pro internetový časopis Furt-v-pohodě listopad 2010.
Napsala: Jana Vašáková, www.receptyprodeti.cz

Jitka Neumannová pracuje jako osobní trenér Tai-chi, Čchi-kung, Tchaj-ťi zbraně, meditační a koncentrační cvičení. Přes jógu a meditaci objevila kouzlo asijských bojových umění. V letech 1999 až 2006 studijně navštěvovala Malajsii, Singapur a USA. Při první návštěvě Číny se rozhodla naplno věnovat umění Tai-chi. Po návratu do Čech studovala Tai-chi u Radka Koláře. Jako instruktor několik let působila v Taiji Akademii v Praze. Od roku 2006 se účastní výukových seminářů v ČR s Grand Mistrem Zhu Tiancai. V roce 2009 získala zlatou medaili na mezinárodní soutěži Jiaozou v Číně. Více informací o Jitce Neumannové naleznete na www.jinjang-wellness.cz nebo na www.taichi-praha.cz.

Jitko, prozraď nám, kdy a proč si propadla józe a meditacím?
Asi tak ve 13 letech jsem často přemýšlela o všem možném, o životě včetně těch minulých a cel­kově o významu člověka ve vztahu k přírodě a Zemi jako takové. V té době jsem si oblíbila In­dii a její kulturu a tím jsem i s velkou pravděpodobností začala měnit svůj přístup k životu. Stala jsem se vegetariánem, začala cvičit hatha jógu a postupně relaxovat a meditovat. Dá se tedy říct, že to přišlo samo. Vliv z rodiny nebo od kamarádů tu rozhodně nebyl :-) .

Studijně si procestovala různé kouty světa, kde se ti nejvíce líbilo a proč?
Nejraději mám Singapur. Má asijského ducha a zároveň je to velmi moderní a čisté město. Propo­juje se zde čínská, indická a muslimská (malajská) kultura.

Bojová umění a ženy, jak to jde podle tebe dohromady?
Zajímavá otázka :-) . Tai-chi sice patří k bojovým uměním (sportům), ale zároveň by mělo přede­vším kultivovat ducha. To znamená, že člověk, který cvičí Tai-chi, je klidný, vyrovnaný a nemá potřebu bojovat. Zároveň je však dobré, že se v případě potřeby dokáže ubránit. Ne však pomocí hrubé fyzické síly svalů, ale díky souladu vlastního těla. To znamená, že i slabá žena, která umí správě cvičit Tai-chi a dokáže pohyby sestav použít, může snadno porazit i silného muže.

Jak bys definovala svými slovy Tai-chi a co tebe osobně na Tai-chi baví nejvíce?
Tai-chi je sport, který dává radost, nevyčerpává, ale dobíjí energii. Nejraději jdu ven a jen tak si zacvičím různé sestavy. Také se mi hodně líbí a baví mě cvičení s vějířem. Zajímavé je, že vějíř byl v Číně původně záležitostí mužů, kteří do společnosti nesměli nosit zbraně. A byl to právě vějíř, který se za zbraň v místnostech bez klimatizace :-) nepovažoval. Byl v podstatě nezbytnou pomůckou k přežití v letních měsících. Bojovníci vějíře vylepšili o ostré hrany jako břitvy a bodce, čímž se stal velmi nebezpečnou zbraní. I dnes s nimi cvičí muži rádi a často. V Čechách ještě stále muži považují vějíř za ženskou ozdobu a sami se za něj stydí.

Pro koho je Tai-chi vhodné a proč?
Je to cvičení vhodné pro každého bez rozdílu věku a talentu. Můžete cvičit podle své kapacity relaxačně nebo jako bojové umění. Pravidelné cvičení Tai-chi pomáhá ke správnému držení pá­teře a těla. Což vám pomůže od bolestí zad a hlavy. Během cvičení se naučíte vědomě pracovat se svým dechem, prohlubovat a zpomalovat dýchání a také propojit vědomé hluboké dýchání s pohybem těla.

Dlouhá léta jsi učila děti a mládež cvičit Tai-chi a Kungfu. Je to velký rozdíl učit děti a dospělé?
Malé děti 5–10 let by se měly především naučit koordinaci těla a zlepšit svou pružnost a sílu. Cvičím s nimi především postoje, kopy a jednodušší pohyby. Aby je to neomrzelo, snažím se to proložit hrou. Cvičení se staršími se podobá sestavám pro dospělé. Rozdíl je pouze v nárocích na cvičence. I zde platí, že by mělo být starší dítě pružné a dynamické, což po dospělých není vyža­dováno.

Zúčastnila jsi se mnoha soutěží. Kterého vítězství si ty osobně ceníš nejvíce?
Asi soutěže v Číně. Jinak samozřejmě velká zkušenost pro mě byla první soutěž Mistrovství ČR v roce 2006, kde jsem vyhrála bronzovou medaili. V té době se ještě rozhodovalo, jestli se stane Tai-chi olympijským sportem a konkurence na soutěži byla opravdu velká. Každý doufal, že po­kud se tak stane, bude se mistrovství počítat do nominace. Nakonec Tai-Chi nebylo na olympiádu zařazeno, což si já osobně myslím, že je správné. Je hodně stylů a druhů a v jedné kategorii by se velmi špatně bodovaly.

Vyhrála jsi zlatou medaili na mezinárodní soutěži Jiaozou v Číně. To pro Čecha není úplně běžné, v čem jsi soutěžila a jaká byla konkurence?
Soutěžila jsem v tradičním Čchen Tchaj-ťi čchüan a v Tchaj-ťi s mečem. V mé věkové kategorii, to znamená 18–35, bylo zastoupení čínské, korejské, soutěžící z Malajsie, Honkongu, Singapuru, Francie a Čech. Je možné, že tam byli lidé i z jiných zemí. Hodně jsem se soustředila, abych něco nepokazila :-) . Nejvíce jich však bylo samozřejmě z Číny.

V současné době učíš na mnoha místech v Praze. Prozradíš nám, kde by se s tebou mohli naši čtenáři setkat?
V Praze na Zbraslavi, ve Slivenci, na Barrandově v centru Fyzioterapie Avete omne, na Radlicích Fitness Station. Od listopadu připravuji Tai-chi také v novém studiu v Husově ulici v centru.

Otázka na závěr: Co ty osobně děláš pro to, abys byla Furt v pohodě? :-)
Snažím se řídit indickým příslovím: „Jediné, co se mám v životě naučit je, jak být upřímně šťastný.“

Jitce děkujeme za rozhovor a přejeme jí mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě!

Za redakci Jana Vašáková

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny