historie

Legenda o vzniku Tchaj-ťi a mytologickém zakladateli

Čang San-feng pocházel z chudé čínské rodiny. Rodiče ho poslali  studovat do kláštera Shaolin, kde se měl stát mnichem.  Pilně se učil a již ve čtrnácti letech ovládal bojová umění. Přesto měl pocit, že mu chybí ty nejdůležitější prvky vývoje. V patnácti letech opustil klášter. Stal se poutníkem a na svých cestách se setkal s taoistickým Nesmrtelným Ohnivým drakem „chuo lung“, který jej odkázal na metody kultivace „čchi“. Naučil se s životní energií čchi pracovat a shromažďovat ji. Čang San-feng navštívil mnoho posvátných hor a klášterů. Nakonec se usadil v pohoří Tchaj-che, kde se ponořil do hluboké meditace a nepociťoval ani hlad ani žízeň.
Při meditaci byl náhle vyrušen zvláštním zvukem. Uviděl opici bojující se sokolem. Pozoroval boj a zjistil, že sokol měl rychlost a pohotovost a opice uměla skvěle využívat pohyblivost. Každé zvíře dokáže instinktivně v boji nasadit své vrozené schopnosti sebeobrany. I pomyslel si: kdyby člověk uměl účinně využít schopnosti zvířat, smysluplné i pro člověka, kombinovat je, mohl by z toho odvodit nanejvýš působivé bojové umění. Na to strávil několik let studiem pohybů a taktik různých zvířat. Během putování po vrcholcích Wudangu shlížel dolů do údolí a pozoroval, jak oblaka táhnou kolem hrozivých štítů ve spirálách. Seznal, že pohyb TAO v přírodě obvyklé pohyby zvířat a lidí v mnohém předčí. Došel k závěru, že při boji nesmí jít o vzdorný odpor a blokování protivníkových akcí, nýbrž naopak o absorbující, rozvolňující a plynulé pohyby. Toto bojové umění nazval Tchaj-ťi čchuan.
Čang San-feng žil v horách Wudangu, avšak ve věku sta let se vydal dále a od té doby už nikdy nebyl spatřen.

Chenjiagou Čchen Tchaj-ťi čchüan

Zakladatelem a první generací Čchen Tchaj-ťi z vesnice Chenjiagou byl CHEN BU (druhá polovina 14. století)
Více známý je CHEN WANTING – 6. generace, 1600 – 1680).

Po něm následuje celá řada generací až k současnému mistru Zhu Tiancai.

Taichi jsme studovali:

Mistr Zhu Tiancai
(*1944, Sien, provincie Šan-si – Čína)

 • pokračovatel 19. generace rodiny Čchen, mistr 19. generace Čchen Tchaj-ťi čchüan
 • jeden ze čtyř „Buddhových bojovníků“ a jeden ze 13 velmistrů Tchaj-ťi čchüan na světě
 • od šesti let vyrůstá ve vesnici Čchen-ťia-kou, kolébce Tchaj-ťi čchüan
 • od roku 1958 se zde pod vedením mistra Čchen Čao Pchi začíná věnovat náročnému tréninku Tchaj-ťi, jehož cílem je zachovat Tchaj-ťi (taiji) pro další generaci
 • celý život se točí kolem Tchaj-ťi, vše se podřizuje každodennímu tvrdému tréninku sestav staré školy beze zbraně i sestav s jedním a  dvěma meči, kopím, tyčí….
 • dalším mistrovým učitelem se stává Čchen Čao Kchuej, který mistra Zhu Tiancai zařazuje spolu s Čchen Siao Wangem,  Čchen Čeng Lejem a Wang Si Anem do úzké skupiny, později proslulou jako „Čtyři tygři z Čchen-ťia-kou“. Mistr Čchen Čao Kchuej učí své svěřence tzv. novou školu…
 • Mistr Zhu Tiancai se účastní mnoha oblastních i národních soutěží ve wu-šu po celé Číně, ze kterých pravidelně vychází jako vítěz
 • jeho dokonalé provedení Čchen Tchaj-ťi čchüan si získává své příznivce nejen v celé Číně, ale po celém světě
 • v roce 1996 je zvolen jedním ze 13 velmistrů Tchaj-ťi čchüan
 • je neúnavným šiřitelem stylu Čchen Tchaj-ťi čchüan po celém světě

Radek Kolář

 • osobní žák mistra Zhu Tiancai, pokračovatel 20. generace rodiny Čchen
 • čínskému bojovému umění se věnuje od svých patnácti let, podílí se na otevření prvních kung fu kurzů v Praze
 • od roku 1997 se věnuje Čchen Tchaj-ťi čchüan pod vedením Ši-fu  Zhai Hua /Čaj Chua/
 • v roce 1999 setkává s mistrem Zhu Tiancai, mistr Zhu ho oficiálně přijímá  za svého osobního žáka
 • každým rokem pravidelně absolvuje studijní pobyty kung fu v Číně pod vedením svého učitele, mistra Zhu a dalších čínských mistrů
 • v letech 2002, 2003 a 2005 získává na soutěžích v Tchaj-ťi čchüan v  Ťiao Cuo (Čína) a Johor Bahru (Malajsie) nejvyšší ocenění v kategorii tradiční sestavy Čchen Tchaj-ťi
 • v  současné době zastává funkci výkonného ředitele a hlavního trenéra Taiji Akademie

Komentáře nejsou povoleny.